skip to Main Content

خواص مقاومتی رزین(صمغ) اپوکسی و خاک رس لایه‌دار تثبیت‌شده با سیمان

چکیده استفاده از مواد جدید برای تقویت خاک برای مهندسی ژئوتکنیک، به ویژه در روش‌های متداول که معمولا برای بهبود زمین، مانند مخلوط کردن پیچیده استفاده می شود، بسیار ضروری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی کاربرد بالقوه رزین‌ اپوکسی…

Read more
Back To Top