skip to Main Content

ارزیابی اثر زاویه شیب بر توزیع فشار خاک – شمع در شیب‌های خاکی

چکیده در گذشته، واکنش ستون‌های تثبیت‌کننده در معرض حرکت جانبی خاک یا نیروی جانبی با فرض این که شمع‌ها در زمین‌های نیمه بی‌نهایت خاک قرار گرفته‌اند، تحلیل شده‌است.در این مطالعه، یک روش تعادل حدی برای تحلیل نیروی جانبی (فشار شمع…

Read more
Back To Top