skip to Main Content

تشخیص پیشرفته خطاهای روتور و دوری از مرکز در موتورهای القایی براساس اندازه‌گیری شار داخلی

چکیده اکثر تکنیک‌های الکتریکی موجود در پایش وضعیت و تشخیص خطا براساس آنالیز فرکانس سیگنال‌های اندازه‌گیری شده خارجی به موتور هستند.در این مقاله، پیشنهاد می‌شود که یک بعد فضایی به سیگنال اندازه‌گیری شده با استفاده از یک آرایه از اثر…

Read more

بهبود همزمان گشتاور و گشتاور در موتور القایی بهینه‌سازی تحریف سرعت جریان

چکیده در این مقاله یک قاب بسته برای هارمونیک‌ها در تکنیک مدولاسیون بردار فضایی ارائه شده‌است. بهینه‌سازی پارامترهای موتور القایی با استفاده از یک مبدل طراحی به نظر ایده‌آل می‌رسد. با این حال، به عنوان سیستم مدولاسیون اینورتر، ولتاژ و…

Read more
Back To Top