skip to Main Content

مشخصه های مکانیک حرکت مخلوط‌های شن و ماسه/ لاستیک خشک‌ (SRM)و سنگ ریزه ها /لاستیک (GRM) در گستره وسیعی از فشار دامنه های شکاف خورده ​

چکیده لاستیک تایر بازیافت شده در مخلوط‌های خاک گرانول اخیرا در بسیاری از پروژه‌های مهندسی عمران کاربرد دارد.این مقاله ترکیبی از خواص وابسته به کرنش دینامیکی مخلوط‌های خاک / لاستیک مورد استفاده را نشان می‌دهد که در هر طراحی لرزه‌ای لازم…

Read more
Back To Top