skip to Main Content

مدل آسیب‌پذیری دارایی محاسباتی برای حفاظت استراتژیک از زیرساخت حیاتی

چکیده مطالعه سال ۲۰۱۰ توسط شورای تحقیقات ملی مشخص کرد که وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS)فاقد معیارهای ریسک کافی برای هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری استراتژیک برای محافظت از زیرساخت حیاتی است.کم بودن داده‌های تاریخی که می‌توانند از تحلیل‌های آماری قوی پشتیبانی…

Read more
Back To Top