skip to Main Content

چه کسی مسئول یادگیری دانش آموزان است؟

چکیده حرکت دانش اموزان یک ناحیه مطالعاتی است که مورد توجه معلمان، مدیران مدارس و سایر فرهیختگان در صده های اخیره بوده است. بسیاری از افرادی که نگران انگیزه هستند و دنیای عملی آموزش کلاسی را مورد مطالعه قرار می‌دهند…

Read more
Back To Top