skip to Main Content

ساخت و مصالح ساختمانی بررسی استفاده از بقایای الکترولیتی منگنز به عنوان پرکننده در بتن گوگرد

چکیده استفاده از پسماند مصالح ساختمانی صنعتی غنی از سولفات می‌تواند هم هزینه تولید و هم اثرات زیست‌محیطی پسماندهای جامد را کاهش دهد. در این مقاله، امکان استفاده از پر کننده پسماند الکترولیت منگنز برای بتن سیمانی گوگرد مورد بررسی…

Read more
Back To Top