skip to Main Content

جریان جت و نازل جریان جت در پنجره‌های جریان یکنواخت و گردابه آزاد با لیزر گازی

چکیده مدل‌های ریاضی و ابزارهای محاسباتی برای طراحی، تحلیل و پیش‌بینی جریان جت مافوق صوت و نازل در پنجره‌های آیرودینامیکی لیزرهای گازی با توان بالا در نظر گرفته می‌شوند. معادلات اویلر - حالت ثابت که امواج ضربه‌ای قوی را توصیف…

Read more
Back To Top