skip to Main Content

مدیریت زنجیره تامین پایدار پایدار: نقش رهبری زنجیره تامین ​

چکیده مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM)در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای توسط صنعت و دانشگاه‌ها اهمیت یافته‌است.در بین جریان‌های اصلی تحقیق SSCM، چیزی که در مورد این که شرکت‌های چند ملیتی (شرکت‌های چند ملیتی)، با فرض رهبری در زنجیره‌های تامین،…

Read more
Back To Top