skip to Main Content

طراحی یک سیستم تصمیم ‌یار مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی یکپارچه برای انتخاب تامین‌کننده در صنعت خودرو

چکیده هدف از این مقاله ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب تامین‌کننده بر اساس فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) با استفاده از مورد صنعت خودروسازی در یک کشور در حال توسعه مثل پاکستان است و در ادامه کار آنالیز حساسیت به…

Read more

بررسی ترکیب پایداری و مدیریت زنجیره تامین

چکیده هدف از این مقاله، بررسی تحقیقات موجود و تحقیقات آکادمیک مربوط به مفهوم مدیریت زنجیره پایدار می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : محققان بیشتر به بررسی ادبیات مربوط به ( پایداری ) و ( مدیریت زنجیره تامین )…

Read more

قراردادهای موجودی مدیریت شده توسط فروشنده – هماهنگ سازی زنجیره تامین از دیدگاه فروشنده

چکیده این مقاله هماهنگی زنجیره تامین را بررسی می‌کند زمانی که فهرست توسط فروشنده مدیریت می‌شود ( vmi) . همچنین یک چهارچوب ریاضی کلی فراهم می‌کنیم که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل قراردادها تحت هر دو موجودی مدیریت‌شده (RMI)و VMI…

Read more

اثر شلاقی چند متغیره

چکیده یک اثر شلاقی چند متغیره برای محصولات m با یک سیاست موجودی - بهبود یافته توسعه داده می‌شود.مدل‌های تقاضا تحت بررسی مجموعه‌ای از سری‌های زمانی بردار ایستا با نمایش Wold هستند که برای آن فرمول‌های پیش‌بینی عمومی در دسترس…

Read more

مطالعه عملکرد در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار داده کاوی

چکیده  این مقاله ، یک سیستم اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین جدید را بر مبنای اندازه گیری عملکرد با استفاده از نرم افزار داده کاوی ، نشان می دهد. یکی از مهم ترین بخش های این پژوهش ، مطرح کردن مقایسه…

Read more
Back To Top