skip to Main Content

برنامه‌نویسی امکان پذیر برای طراحی شبکه زنجیره تامین اجتماعی با مسئولیت اجتماعی: یک رویکرد جدید

چکیده مسولیت اجتماعی شرکت (CSR) (یک نوع از تنظیمات بین المللی خصوصی است. [4] در حالی که یک بار CSR را میتوان به عنوان یک سیاست سازمانی درونی یا یک استراتژی اخلاق شرکتی توصیف کرد، [5] آن زمان گذشت و…

Read more

طراحی زنجیره تامین معکوس  با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری ​

چکیده در دهه گذشته، شبکه‌های لجستیک معکوس در بسیاری از زنجیره‌های تامین در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته‌اند.چندین فاکتور در حال تکامل از جمله فضای اقتصادی، تصویر سبز، قوانین حفاظت از محیط‌زیست و شرکت‌های نیروی انسانی اجتماعی برای بازبینی استراتژی‌های…

Read more
Back To Top