skip to Main Content

برنامه‌نویسی امکان پذیر برای طراحی شبکه زنجیره تامین اجتماعی با مسئولیت اجتماعی: یک رویکرد جدید

چکیده مسولیت اجتماعی شرکت (CSR) (یک نوع از تنظیمات بین المللی خصوصی است. [4] در حالی که یک بار CSR را میتوان به عنوان یک سیاست سازمانی درونی یا یک استراتژی اخلاق شرکتی توصیف کرد، [5] آن زمان گذشت و…

Read more
۳۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

طراحی زنجیره تامین معکوس  با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری ​

چکیده در دهه گذشته، شبکه‌های لجستیک معکوس در بسیاری از زنجیره‌های تامین در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته‌اند.چندین فاکتور در حال تکامل از جمله فضای اقتصادی، تصویر سبز، قوانین حفاظت از محیط‌زیست و شرکت‌های نیروی انسانی اجتماعی برای بازبینی استراتژی‌های…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top