skip to Main Content

مدیریت بازاریابی صنعتی بررسی انتقادی تحقیقات در زمینه ی نوآوری زنجیره تامین

چکیده هدف از این مقاله بررسی سیستماتیک نوآوری در زنجیره تامین در مقالات 18 سال گذشته است. این مقاله به بررسی توسعه و وضعیت فعلی تحقیقات نوآوری در مدیریت زنجیره تامین میپردازد و شکاف های تحقیق را شناسایی می کند.…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مکانیسم‌های انتشار ریسک و استراتژی‌های مدیریت ریسک برای پایداری زنجیره تامین محصولات فاسد شدنی

چکیده ریسک در زنجیره‌های تامین محصولات فاسد شدنی است. وقوع مکرر خطرات منجر به شکست های زیادی می‌شود و در نتیجه پایداری زنجیره‌های تامین محصولات فاسد شدنی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله به بررسی مکانیزم های انتشار ریسک می…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت زنجیره تامین پایدار پایدار: نقش رهبری زنجیره تامین ​

چکیده مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM)در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای توسط صنعت و دانشگاه‌ها اهمیت یافته‌است.در بین جریان‌های اصلی تحقیق SSCM، چیزی که در مورد این که شرکت‌های چند ملیتی (شرکت‌های چند ملیتی)، با فرض رهبری در زنجیره‌های تامین،…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top