skip to Main Content

تشخیص و طبقه‌بندی منطقه خونریزی کننده در تصاویر WCE با استفاده از مشخصه رنگ

چکیده آندوسکوپی کپسول بی‌سیم (wce)یک تکنولوژی مدرن و کارآمد برای تشخیص کامل دستگاه گوارش (GIT)برای اختلالات مختلف است. به خاطر زمان ضبط طولانی WCE، مقدار زیادی از تصاویر به دست می‌آید، که برای تخصص بالینی بسیار خسته‌کننده است تا هر…

Read more
Back To Top