skip to Main Content

پیش‌بینی نرخ انتقال حرارت یک مبدل حرارتی از نوع سیم و لوله: یک روش هوش مصنوعی

چکیده در این مقاله یک رویکرد ابتکاری برای پیش‌بینی نرخ انتقال حرارت یک مبدل حرارتی نوع سیم -لوله با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طول چند دهه گذشته ،مبدل‌های حرارتی به خوبی مورد بررسی…

Read more
Back To Top