skip to Main Content

پایش و ارزیابی برنامه اقدام انرژی پایدار: تمرین و چشم‌انداز

چکیده برنامه اقدام انرژی پایدار (SEAP)یک ابزار کلیدی برای سیاست‌های هدف‌گذاری شده در جهت کاهش مصرف سوخت فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای، مطابق با پروتکل کیوتو و به روز رسانی های آن است. برای دستیابی به یک پیاده‌سازی واقعی از…

Read more
Back To Top