skip to Main Content

اینترنت از چیزهایی که برای فعالیت‌های بازاریابی پشتیبانی می‌کنند.

چکیده وسایل مصرفی مبتنی بر اینترنت توسط تولیدکنندگان توسعه داده می‌شوند. در این مقاله، ما بررسی می‌کنیم که چگونه اینترنت اشیا (IoT)می‌تواند از فعالیت‌های بازاریابی پشتیبانی کند، از جمله مدیریت ارتباط با مشتری، هوش تجاری، و طراحی محصول. به طور…

Read more

روزنامه‌های چینی و گزارش‌های تحقیقی در عصر رسانه جدید

چکیده این مقاله با استفاده از کار می‌دانی در اخبار پکن، این روزنامه را بررسی می‌کند که چگونه فشارهای اقتصادی رو به رو که رو به سوی روزنامه‌ها هستند، شرایط فزاینده فزاینده سیاسی تحت رهبری جدید را بررسی می‌کند و…

Read more

مدیریت کیفیت در شرکت‌های قرن بیست و یکم مدیریت کیفیت در شرکت‌های قرن ۲۱: مسیر تحقیق به سمت صنعت ۴.۰

چکیده مدیریت کیفیت یک موضوع تحقیق همیشه‌سبز در دنیای معاصر است. با توجه به تسلط محیط تکنولوژیکی و متلاطم با انتظارات بی‌سابقه مشتری، هدف از این موضوع ویژه برای بررسی سیر تکاملی در مدیریت کیفیت در عصر صنعت ۴.۰ می‌باشد.…

Read more

تأثیر فناوری بر روابط درون‌سازمانی

چکیده درحالی‌که تحقیقات زیادی به بررسی چگونگی تاثیرگذاریِ فناوری بر افراد و گروه‌های درون‌سازمانی می‌پردازند و همچنین چگونگی تأثیرگذاری آن را بر تمامیت سازمانی می‌یابند، اما توجه مستقیمی به تأثیرگذاری فناوری بر روابط میان این سطوح مختلفِ درون‌سازمانی (افراد، گروه‌ها…

Read more

بازاریابی من: مطالعه‌ی موردی در مورد سیر تکاملی یک بکارگیری مهارت بازاریابی MBA

چکیده اهمیت مهارت بازاریابی، در بین فارغ التحصیلان اخیر در مکاتب آموزشی در حوزه‌ی آموزش و پرورش و آموزش کسب و کار (Le Diest & Winterton 2005؛ Winterton et al 2005؛ Wellman 2010) به خوبی بیان و یادآوری شده است.…

Read more
Back To Top