skip to Main Content

به حداکثر رساندن توان عملیاتی مشترک در سیستم های OFDM فعال UAV با در نظر گرفتن میزان تاخیر

چکیده استفاده از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAVs) به عنوان سکوهای ارتباطی از اهمیت زیادی در شبکه‌های بی‌سیم آتی برخوردار است، به ویژه برای استقرار تقاضا در رویدادهای موقتی و شرایط اضطراری. اگر چه تحقیقات قبلی بهبود عملکرد را…

Read more
Back To Top