skip to Main Content

ارائه پروتکل بردارتقاضا مسیریابی با استفاده از الگوریتم دیکسترا (AODV-D) برای بالا بردنVANET توان عملیاتی در شبکه های مختص وسایل نقلیه

چکیده در چند دهه اخير تعداد وسايل نقليه افزايش يافته است در نتيجه در كنار اين افزايش، ما نيازمنده اين هستيم كه راهكارهايي جهت كنترل ترافيك ارائه دهيم. با افزایش يافتن تعداد وسایل نقلیه در جوامع امروزي باعث برقراری ارتباط…

Read more

تحلیل پروتکل مسیریابی جغرافیایی VANET روی نقشه‌ی شهر واقعی

چکیده شبکه های بین خودرویی VANET نوعی از شبکه‌های اَدهاک است ،که یک میدان رو به رشد تحقیقاتی و مبنای قرار دادن بسیاری از تکنولوژی‌های جدیدتر مانند سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS) است. مسیریابی در VANETها ،نقش مهمی در…

Read more

الگوریتم مسیریابی کارآمد برای VANETها براساس فاکتور فاصله

چکیده تحقیقات زیادی در مورد چالش قابل‌توجه مدیریت ترافیک در اتصالات جاده‌ای صورت‌گرفته است. کاربرد آن در شبکه سیار ad hoc مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌است. توپولوژی دینامیک یکی از چالش‌های مهم پیش روی VANET است. در…

Read more

به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک

چکیده به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و شبکه های اد هاک (ad hoc) در این کار مورد مطالعه قرار گرفته است. سیگنال های ضعیف و تداخل های قوی در سطح لبه سلول، معمولاً باعث تخریب…

Read more
Back To Top