skip to Main Content

توزیع دما در کوره الکترومغناطیسی بدون کف بدنه سرد به منظور انجماد جهت‌دار

چکیده تکنیک جدید انجماد جهت‌دار کوره سرد (CCDS)برای تهیه فلزات واکنشی و مقاوم و آلیاژهای با کم یا حتی بدون آلودگی به کار گرفته شده‌است. تشکیل میکرو ساختار به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر انتقال حرارت و توزیع دما در CCDS قرار…

Read more
Back To Top