skip to Main Content

TOPSIS رفتاری

چکیده این مقاله TOPSIS را،که چهار دهه پیش معرفی شد، به روز رسانی کرده و گسترش می‌دهد . اول، ما منطق TOPSIS را براساس تئوری تصمیم‌گیری سنتی بیان می‌کنیم. این نشان می‌دهد که TOPSIS دارای یک تابع ارزش چند مشخصه…

Read more

مدیریت پسماند جامد شهری از طریق روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره: مطالعه موردی در استانبول، ترکیه

چکیده در دوران معاصر، مدیریت پسماند جامد به یک مساله مهم برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌است. افزایش سریع جمعیت، استانداردهای زندگی بالاتر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی همواره میزان و تنوع مواد زاید جامد را افزایش می‌دهد. در چنین محیطی…

Read more

روش‌های تعیین میزان و اولویت‌ها برای جلوگیری و کنترل مشترک مناطق آلودگی هوا براساس فن‌آوری‌های داده کاوی ​

چکیده چگونگی اجرای استراتژی پیش‌گیری و کنترل آلودگی هوا (JPCAP)برای کنترل موثر آلودگی هوای منطقه‌ای شدید به کانون توجه جهانی تبدیل شده‌است. دولت چین این استراتژی را به طور گسترده اتخاذ کرده‌است، اما بهبود کیفیت هوای منطقه به دلیل فقدان…

Read more

شناسایی جایگزین‌های اسلامی برای فروش کوتاه‌مدت در بازار بورس ایران و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از TOPSIS

چکیده هدف - هدف از این مقاله، اولین توضیح در مورد فروش کوتاه‌مدت و مزایا و آسیب‌های آن است.سپس با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک اولویت برای اولویت‌بندی با روش تشابه به راه‌حل ایده‌آل (TOPSIS)و نیز براساس معیارهای قانونی،…

Read more

ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار ، تصمصم گیری با منطق فازی : مطالعه موردی : آکادمی نیروی هوایی اسپانیا

چکیده تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود . این ترکیب در کار حاظر برای حل مشکل تصمیم گیری در…

Read more
Back To Top