skip to Main Content

بررسی ویژگی‌های ریزساختاری، ترکیب شیمیایی، مقاومت به خوردگی و استقامت نقطه جوش چندگذری فولاد ضدزنگ دوتایی (superduplex) UNS S32750

چکیده فولادهای زنگ نزن آستنیتی، ریزساختار فریتی - آستنیتی با کسر متوسط هر فاز حدود ۵۰ % دارند. این ریز ساختار دوتایی به طور همزمان خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی را بهبود می‌بخشد. عملکرد این فولادها اغلب یک عملیات…

Read more
Back To Top