skip to Main Content

جهش های تحقیقاتی آینده در تقاطع تحقیقات علوم اعصاب شناختی و شکاکیت حرفه ای حسابرسان

چکیده این مقاله با استفاده از متون علوم اعصاب شناختی و تحقیقات حسابرسی در مورد شکاکیت حرفه‌ای (PS)، پرسش‌های تحقیقی جدید، عوامل تعیین‌کننده، و تیوری هایی را شناسایی می‌کند که ممکن است حوزه‌های مشکل فعلی را در تحقیقات PS حل…

Read more
Back To Top