skip to Main Content

اتصال سری ترنزیستورهای دوقطبی با گیت عایق شده (IGBTs)

چکیده سوییچ‌های ولتاژ بالا مورد نیاز در کاربردهای الکترونیک قدرت حاضر با اتصال دستگاه‌های موجود در سری تشخیص داده می‌شوند. با استفاده از تکنیک‌های کنترل گیت فعال، مدارهای اسنابر و مدارهای محدود کننده فعال، تقسیم نابرابر ولتاژ در سراسر دستگاه‌های…

Read more

تاثیر تنظیم ولتاژ VSC – HVDCچند ورودی بر پایداری سیستم قدرت

چکیده انتظار می‌رود که در برخی مکان‌ها، دو یا چند لینک HVDC با فاصله الکتریکی کوتاه بین آن‌ها نصب شود و زمینه¬ی یک منبع تغذیه¬ی چندگانه (MI)- HVDC برای سیستم بوجود خواهد آمد. کنترل و عملکرد سیستم‌های MI - HVDC…

Read more
Back To Top