skip to Main Content

علم مستقیم مساله تخصیص چند دوره‌ای – تخصیص – مساله برای آمبولانس‌ها و ایستگاه‌های آمبولانس هوایی: رویکرد مثبت قوی

چکیده برای حفظ جان انسان‌ها، طراحی یک شبکه خدمات پزشکی اورژانس کارآمد (EMS)ضروری به نظر می‌رسد، به ویژه با در نظر گرفتن شرایط پیچیده جهانی، مانند مکان‌های چندتایی و حالت‌های چند ترابری (به عنوان مثال، آمبولانس و آمبولانس هلی‌کوپتر).اهداف این…

Read more
Back To Top