skip to Main Content

بازسازی اعتماد عمومی به اداره امور دولتی از طریق اقدامات دولت الکترونیک

چکیده اعتماد شهروندان به اداره امور عمومی به دلایل رویدادهایی که اخیرا اتفاق افتاده‌اند مانند وضعیت اقتصادی کنونی، پرونده‌های فساد و افشای اطلاعات محرمانه، به طور جهانی کاهش یافته است. در این کار به تجزیه و تحلیل این موضوع می‌پردازیم…

Read more
Back To Top