skip to Main Content

سونامی زنجیره ای تامین: تحقیق در مورد تخریب های کم-احتمال و پر-شدت

چکیده این مطالعه سونامی زنجیره تامین را به عنوان یک پدیده زنجیره تامین استراتژیک مهم معرفی می‌کند. همانند همتایان اکولوژیک آن‌ها، سونامی زنجیره تامین در فواصل نسبتا طولانی رخ می‌دهد و بنابراین به راحتی برای رویدادهای منحصر به فرد، به…

Read more
Back To Top