skip to Main Content

بهینه سازی دو لایه چندسیستمی پوشش داده شده در شبکه های نوری الاستیک

چکیده Unicast: در ساختار ارتباطات N به N به Unicast در اصطلاح ارتباط یک به یک گفته می شود. در این نوع ارتباطات یک کامپیوتر به عنوان فرستنده و گیرنده و کامپیوتر دیگر نیر به عنوان گیرنده فرستنده و گیرنده…

Read more
Back To Top