skip to Main Content

درک و پیش‌بینی قصد دانشجویان از استفاده از سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری تلفن

چکیده چالش‌های دستگاه‌های تلفن همراه مانند پهنای باند محدود، محاسبه، و ذخیره‌سازی باعث شده‌است تا تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات، خدمات تلفن همراه ارزش افزوده جدید را توسعه دهند.برای پرداختن به این محدودیت‌ها، رایانش ابری تلفن که خدمات مبتنی…

Read more
Back To Top