skip to Main Content

ساختارهای با دیواره نازک ویژگی‌های شکست برشی تیر آهن ورقه ای فولادی

چکیده تعدادی از تیرآهن های ورقه ای با مقیاس کامل مدل‌سازی و تحلیل می‌شوند تا ویژگی‌های مکانیزم شکست برشی آن‌ها مشخص شود. هدف از این مطالعه عددی المان محدود غیرخطی شکست الاستوپلاستیک، روشن کردن این مساله است که چگونه، چه…

Read more
Back To Top