skip to Main Content

همگام سازی ثبت همزمان آنژیوگرافی و تصویر سونوگرافی داخل عضلانی بر اساس تصاویر فراصوت

چکیده در درمان بیماری های قلبی بر اساس تصاویر گرفته شده از آن، تصویربرداری اشعه ایکس و تصویربرداری از عروق داخل قلب (IVUS) دو روش معمولا مورد استفاده قرار می گیرند. تصاویر اشعه ایکس، از جمله آنژیوگرافی و فلوروسکوپی جهت…

Read more
Back To Top