skip to Main Content

لوله آزمایشگاهی تهیه سوسپانسیون برای بازیابی و جداسازی مواد با استفاده از ماده جذب کننده به کمک امواج فراصوت

چکیده یک روش جدید برای جذب و جداسازی مواد مختلف پیشنهاد شده‌است که مبتنی بر استفاده از جاذب‌های معلق به جای بستر فشرده معمولی است. این امر امکان استفاده از دانه‌ها با اندازه کوچک را ممکن می‌سازد که در یک…

Read more
Back To Top