skip to Main Content

تصمیم‌گیری چند معیاره فازی و کاربردهای آن: یک مرور مختصر از مقوله

چکیده تصمیم‌گیری چند معیاره در اوایل دهه ۷۰ همراه با شروع تئوری مجموعه‌های فازی مطرح شد. تئوری به خوبی با این تصمیم‌گیری متناسب است، در نتیجه بسیاری از روش‌های جدید تصمیم‌گیری چند معیاره فازی را نوآوری می‌کند. این مقاله مروری…

Read more

بازسازی بارجهت دار با استفاده از ریزشبکه در سیستم‌های توزیع

چکیده - روش بازیابی خدمت مبتنی بر تاب آوری با استفاده از میکرو شبکه‌ها برای بازگرداندن بار پس از وقوع فجایع طبیعی در این مقاله پیشنهاد شده‌است. با در نظر گرفتن کمبود منابع تولید برق، مفهوم زمان کارکرد پیوسته (COT)برای…

Read more

برنامه ریزی توسعه گسترده مشترک سیستم های توزیع برق و ایستگاه های شارژ EV

چکیده سیستم‌های توزیع الکتریکی (edss) باید برای مقابله با رشد تقاضا به منظور ارائه خدمات با کیفیت آماده باشند. افزایش آتی وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)نشان‌دهنده چالشی برای برنامه‌ریزی EDS در اثر افزایش در بار مربوطه است. بنابراین، روش‌هایی برای پشتیبانی…

Read more

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان با شبیه سازی مونت کارلو و پیش بینی های کریگینگ (Kriging) وابسته ​

چکیده تحلیل قابلیت اطمینان زمان بر است و بازده بالا را می توان از طریق ادغام روش Kriging و شبیه‌سازی مونت کارلو (MCS)حفظ کرد. این MCS هزینه محاسباتی را با ایجاد یک مدل جانشین برای جایگزین کردن تابع حالت -…

Read more

محلی سازی با کمک همسایگان در شبکه های وسیله نقلیه

چکیده ما در مورد مسئله محلی سازی در شبکه های ad hoc وسایل نقلیه صحبت می کنیم. هدف ما استفاده از ارتباطات وسیله نقلیه و سنسورهای گوشی های هوشمند برای بهبود عملکرد کلی محلی سازی است. فرض بر این است…

Read more

طراحی شبکه تامین خون تحت عدم قطعیت در عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی ​

چکیده طراحی زنجیره تامین خون مساله‌ای است که تا حدودی در مقالات مورد بررسی قرار گرفته‌است. اهدای خون یک فعالیت داوطلبانه است و اهداکنندگان خون در زنجیره تامین خون اهمیت دارند. تلاش برای افزایش سودمندی اهداکنندگان خون به منظور کاهش…

Read more

طراحی زنجیره تامین معکوس  با در نظر گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری ​

چکیده در دهه گذشته، شبکه‌های لجستیک معکوس در بسیاری از زنجیره‌های تامین در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته‌اند.چندین فاکتور در حال تکامل از جمله فضای اقتصادی، تصویر سبز، قوانین حفاظت از محیط‌زیست و شرکت‌های نیروی انسانی اجتماعی برای بازبینی استراتژی‌های…

Read more

آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

چکیده درجه تطبیق یا استانداردسازی برنامه بازاریابی، در معاملات کسب و کار بین المللی بسیار مهم است. بهر حال، یافته های این تحقیق مهم و پی آن، مفاهیم تمرین، ضد و نقیض و گیج کننده است. هدف این تحقیق آزمودن…

Read more
Back To Top