skip to Main Content

بهینه سازی خطوط هوایی وسایل نقلیه بدون سرنشین برای دستیابی به اطلاعات کارآمد: رویکرد تکمیل ماتریس

چکیده در این مقاله، از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهیاد)برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مورد علاقه استفاده می‌شود. براساس تکمیل ماتریس، یک طرح مسیر جمع‌آوری داده پهپاد بدون سرنشین مافوق صوت برای بهبود راندمان انرژی و کاهش داده اضافی…

Read more

یک روش تئوری بازی برای انتخاب دسترسی مشترک و تخصیص منابع در شبکه‌های ارتباطی IoT یاری کننده برای پهپاد بدون سرنشین مافوق صوت

چکیده محبوبیت رو به رشد اینترنت اشیا (IoT)با الزامات نهفتگی بسیار قابل‌اعتماد و پایین، چالش‌های زیادی را به شبکه‌های سلولی کنونی تحمیل کرده‌است. استفاده از سکوهای هوایی کوچک مانند وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (هواپیماهای بدون سرنشین (پهباد){یک وسیله نقلیه…

Read more

اینترنت چیزها برای شهرهای هوشمند: فن‌آوری‌ و کاربردها شبکه پهپاد و IoT در آسمان برای شهرهای هوشمند آینده

چکیده الگوی شهرهای هوشمند، صنعت مخابرات را به طور مستقیم به رشد اقتصادی پایدار و کیفیت بالای زندگی مرتبط می‌سازد. برای مطابقت با این روند، این مقاله یک شبکه 5G IoT را با UAV برای معماری شهری هوشمند آینده توسعه…

Read more
Back To Top