skip to Main Content

تأثیر فضای آبی بر سلامت انسان و اثرات سلامت تندرسی سالتوژنتیک آب‌های سطح داخلی: مروری

چکیده آب یکی از مهم‌ترین عناصر فیزیکی و چشم‌انداز زیباشناسی بوده و دارای اهمیت است، به عنوان مثال در زمینه روانشناسی محیطی، طراحی چشم‌انداز و تحقیقات گردشگری، اما رابطه میان آب و سلامت در مقالات فعلی تنها در زمینه سم‌شناسی…

Read more

مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری

چکیده بر اساس نتایج انان که نشان داد رشد شهرها اصول اساسی را دنبال می کند، دو فیزیکدان نظری، لوئیس بتانکور و جفری وست، از پژوهشگران و متخصصان خواستند تا به توسعه نظریه بزرگ برای پایداری شهر کمک کنند. در…

Read more
Back To Top