skip to Main Content

اعتبارسنجی کاملا کارآمد در VANETs

چکیده با توجه به تعداد زیاد وسایل نقلیه در جاده‌ها، پیش‌بینی می‌شود که شبکه‌های سیار (VANETs) انواع برنامه‌های جدید اعم از افزایش ایمنی جاده‌ای تا سرگرمی همراه را پرورش دهند. این کاربردهای جدید vanet همگی با یک چالش بحرانی روبرو…

Read more

الگوریتم مسیریابی مبتنی بر خوشه برای VANET

چکیده ارتباطات درون خودرویی بخش عمده‌ای از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)است. شبکه ad - Hoc سیار (VANET) یکی از برنامه‌های پرطرفدار شبکه ad - Hoc موبایل (MANET) است که در ابتدا برای بهبود ایمنی و راحتی وسایل نقلیه،…

Read more
Back To Top