skip to Main Content

یک آشپزخانه مجازی برای توان‌بخشی شناختی بیماران آلزایمری

چکیده چکیده .این مقاله یک ابزار تعاملی نوآورانه را ارایه می‌دهد که در زمینه درمان پیشگیرانه بیماری آلزایمر طراحی و توسعه داده شده‌است.این ابزار اجازه شبیه‌سازی وظایف پخت‌وپز مختلف را می‌دهد که بیمار باید با ماوس کامپیوتر انجام دهد.محیط مجازی…

Read more
Back To Top