skip to Main Content

تست ارتعاش یک ساختمان ۵ طبقه با قاب فولادی دارای میراگرهای ویسکوالاستیک

چکیده این مقاله روند طراحی میراگرهای ویسکوالاستیک و نتایج آزمون تجربی یک سازه های فلزی 5 طبقه تک دهانه با میراگر ویسکوالاستیک را ارائه می دهد. خواص مکانیکی میراگر ویسکوالاستیک و ویژگی های دینامیکی ساختار مدل، از طریق آزمایش و…

Read more
Back To Top