skip to Main Content

شبیه‌سازی شکست خستگی در حاشیه دندانه با در نظر گرفتن شروع و رشد حفره

چکیده چرخدنده¬ها تحت شرایط سختی مورد استفاده قرار می‌گیرند که منجر به تغییر مداوم سطح دندانه می‌شود. با افزایش زمان عملیات، ظاهر خستگی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. ریزگردها با ترک‌های ریز در سطح مشخص می‌شود. در برخی موارد،…

Read more
Back To Top