skip to Main Content

مدیریت مبتنی بر فن آوری در سازمان های محیطی با استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات محیطی: طراحی و توسعه

چکیده امروزه، بواسطه رشد سریع اطلاعات زیست محیطی، تقاضا برای فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدیریت زیست محیطی افزایش یافته است. در این مقاله نمونه ای از سیستم مدیریت اطلاعات زیست محیطی (EMIS) ارائه شده تا توسعة روش…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top