skip to Main Content

ترکیب سیستم‌های توصیه‌گر در صفحات وب

چکیده با رشد سریع شبکه جهانی اینترنت، پیدا کردن اطلاعات مفید از اینترنت به یک مساله مهم تبدیل شده‌است. سیستم‌های توصیه‌گر در وب به کاربران در تصمیم‌گیری در این فضای اطلاعات پیچیده کمک می‌کنند که در آن حجم اطلاعات موجود…

Read more
Back To Top