skip to Main Content

تحریف تاریخ، حسابداری و پارادوکس Werner Sombart

چکیده باور Sombart مبنی بر اینکه دفترداری دوطرفه برای توسعه سرمایه‌داری ضروری بود، و هم توسط مورخان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. نتيجه محکمي که در مورد حسابداري دوبعدي وجود دارد، عمدتا رد شده است، زيرا که از نتيجه گزينش…

Read more

حسابداری و تولد مفهوم سرمایه‌داری ​

چکیده هدف این مقاله، ایجاد یک رویکرد جدید در بحث پس از مناقشه است.همانطور که می‌دانیم، (Sombart W. moderne Kapitalismus. Munchen، لایپزیگ: Duncker و Humbolt، ۱۹۱۶)تصور کردند که اختراع حسابداری دوگانه برای تولد سرمایه‌داری ضروری بود.مکس وبر موضوع مشابهی را…

Read more
Back To Top