skip to Main Content

اثر باد قیچی عمودی بر فلیکر در مزرعه بادی

چکیده کمیابی منابع برق، در کشورهای در حال توسعه مانند هند، نیاز به تولید بیشتر نیروی برق دارد. روش‌های مرسوم تولید برق بسیار وقت گیر هستند و از این رو لازم است که از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید…

Read more

کنترل فرکانس بهبود یافته از نیروگاه‌های بادی با در نظر گرفتن تغییرات سرعت باد

چکیده یک کنترل‌کننده فرکانس سریع برای نیروگاه‌های بادی (FFC)، که یک منبع نیروی سربار موقتی را براساس انحراف فرکانس و نرخ تغییر فرکانس ایجاد می‌کند، در این مقاله پیشنهاد شده‌است. برخلاف کنترل‌کننده‌های استاندارد که در این مقاله پیشنهاد شده‌اند، سود…

Read more
Back To Top