skip to Main Content

یک قرن با تونل‌های بادی از زمان برج ایفل

چکیده پرواز سریع‌تر، حفاظت از زندگی خلبان‌ها و مسافران، چالش‌های زیادی که بشر از زمان آغاز قرن بیستم با پیشگامان هوانوردی در آن مواجه بوده‌است. امروزه هنرهای معاصر، تونل‌های باد، شرایط بازسازی مصنوعی که در طول پرواز با آن‌ها مواجه…

Read more
Back To Top