skip to Main Content

جمع‌آوری کارآمد داده‌ها مبتنی بر تکه ابر در شبکه‌های بدون سیم بدن منطقه

چکیده شبکه‌های بدون سیم بدن منطقه (WBANS) به‌عنوان راه‌حلی موثر برای طیف گسترده مراقبت‌های بهداشتی و برنامه‌های کاربردی نظامی و ورزشی توسعه‌یافته است. بسیاری از فعالیت‌ها جمع‌آوری داده‌های کارآمد را از طریق بررسی مدل‌های قدیمی و فردی WBANS انجام داده…

Read more
Back To Top