skip to Main Content

یک روش تئوری بازی برای انتخاب دسترسی مشترک و تخصیص منابع در شبکه‌های ارتباطی IoT یاری کننده برای پهپاد بدون سرنشین مافوق صوت

چکیده محبوبیت رو به رشد اینترنت اشیا (IoT)با الزامات نهفتگی بسیار قابل‌اعتماد و پایین، چالش‌های زیادی را به شبکه‌های سلولی کنونی تحمیل کرده‌است. استفاده از سکوهای هوایی کوچک مانند وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (هواپیماهای بدون سرنشین (پهباد){یک وسیله نقلیه…

Read more

اینترنت اشیا (IoT) در صنایع: یک بررسی

چکیده اینترنت اشیا (IoT)فرصتی مناسب برای ساخت سیستم‌های قدرتمند صنعتی و برنامه‌های کاربردی از طریق اعمال نفوذ رو به رشد شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)، و دستگاه‌های بی‌سیم، تلفن همراه و حسگر فراهم کرده‌است. طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی IoT صنعتی…

Read more

روش های تحقیق برای اینترنت چیزها (اشیاء)

چکیده - بسیاری از جوامع فنی شدیدا به دنبال موضوعاتی هستند که به توسعه اینترنت اشیا (IoT) کمک می‌کنند. امروزه، همان طور که حس، بکار اندازی، ارتباط و کنترل حتی پیچیده‌تر و فراگیرتر می‌شوند، همپوشانی قابل‌توجهی در این جوامع وجود…

Read more
Back To Top