skip to Main Content

در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

چکیده آشناسازی: اقتصاد جهان به طور فزاینده ای دانش محور شده است و در حال حاضر سرمایه فکری به عنوان یک منبع انسانی در نظر گرفته می شودکه سبب کسب مزیت رقابتی در سازمان ها می شود. نرخ بالای تغییر…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top