skip to Main Content
روشی بر مصاحبه پدیده‌شناسی

روشی بر مصاحبه پدیده‌شناسی

چکیده در این مقاله من شیوه‌ای از مصاحبه برای پژوهش پدیده‌شناسی توصیفی ارائه می‌دهم که روشی نظری و روشن را به پژوهشگران نشان می‌دهد. روش من کاربرد پدیده‌شناسی توصیفی به‌عنوان شیوه‌ای کلی پژوهش است و نه تمرکز صرف بر روی…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
تاثیر ترکیب پس-ادغامی بر رابطه مشتری با تامین کننده

تاثیر ترکیب پس-ادغامی بر رابطه مشتری با تامین کننده

چکیده اگرچه در مورد تاثیر ادغام ها و حصول ها (M&A) بر سهامداران درونی پژوهش های تجربی زیادی صورت گرفته است اما در مورد اینکه سهامداران بیرونی مانند مشتریان چطور به فعالیت M&A پاسخ میدهند و چه تاثیری از آن…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن

پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن

چکیده در عصر جهانی شدن اقتصادها، بسیاری از بازارها به طور فزاینده به بازارهایی بین المللی و رقابتی، تبدیل شده اند. پیشرفت تکنولوژیکی در تدارکات و توزیع، تقریباً هر کسب و کاری را قادر به خرید، فروش و همکاری در یک…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
ارزیابی ترکیب پانل دلفی بمنظور پیش بینی استراتژیک – یک مقایسه از پانل های مبتنی بر شرکت کنندگان درون- شرکتی و خارجی

ارزیابی ترکیب پانل دلفی بمنظور پیش بینی استراتژیک – یک مقایسه از پانل های مبتنی بر شرکت کنندگان درون- شرکتی و خارجی

چکیده تصمیم گیرندگان به دنبال کسب مشورت از دیگران به منظور تصمیم گیری های دقیق تر، توجیه این تصمیمات، و تسهیم مسئولیت هستند. تکنیک نظرسنجی دلفی به عنوان یک پشتیبان تصمیم و ابزار پیش بینی، مقبولیت گسترده ای پیدا کرده است. تحقیقات…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
پیگیری امور مالی: ریشه های سقوط بازارهای مالی و حباب قیمت

پیگیری امور مالی: ریشه های سقوط بازارهای مالی و حباب قیمت

چکیده در این مقاله مدل فرم تقلیل یافته برای پیوستن به نقدینگی پویا و قیمت دارایی پیشنهاد شده است.بازخوردالگو‌هاي معطوف به خود تقویت کننده ای برای ایجاد اعتبار و ارزش بازار به کار برده می شود و از دارایی های…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
رابطه فرآیند طراحی استراتژیک رسمی،انعطاف پذیری طراحی و ابداعات برای اجرای شرکت

رابطه فرآیند طراحی استراتژیک رسمی،انعطاف پذیری طراحی و ابداعات برای اجرای شرکت

چکیده این پژوهش رابطه بین اجرای رسمی و فرآیند طراحی استراتژیک رسمی،انعطاف پذیری طراحی و ابداعات 448 شرکت در یک نمونه چار صنعته را بررسی می کند.نتایج پیشنهاد می دهند که فرآیند های طراحی استراتژیک رسمی شرکت و انعطاف پذیری…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
بررسی نقش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در خلق دانش مشتری

بررسی نقش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در خلق دانش مشتری

چکیده این مطالعه به بررسی اینکه چگونه عملکرد سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از دانش فرآیندهای ایجاد مشتری [48]، از جمله اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و بین المللی کردن حمایت می کند. سیستم های CRM به عنوان…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی

فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط فشار هزینه حسابرسی  ( ممیزی ) با اندازه گیری معکوس کیفیت حسابرسی ، تحریفهای موجود در داده های حسابرسی، در طول رکود اقتصادی اخیر می پردازد . فشار هزینه در یک سال ، به…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند: بررسی و پیشنهادات برای جهت‌گیری آینده

مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند: بررسی و پیشنهادات برای جهت‌گیری آینده

چکیده این مقاله به‌طور عمده بر مدیریت سمت تقاضا و پاسخ تقاضا، از جمله تحرک و سودآوری، روش‌های زمان‌بندی بار قابل تعویض و تکنیک‌های اصلاح پیک، تمرکز می‌کند. تکنیک‌های سمت مدیریت موردنیاز در تاریخچه موردبررسی قرارگرفته و روش جدید کنترل…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
مذاکرات تجاری بین المللی : نوآوری ، تیم مذاکره ، آماده سازی

مذاکرات تجاری بین المللی : نوآوری ، تیم مذاکره ، آماده سازی

چکیده با توجه به گسترش تجارت جهانی و به لزوم مذاکره از راه دور ، امکان انجام مذاکرات کافی برای طرفین فراهم نمی شود ، و نمی توان به خوبی از قدرت مذاکره از راه دور کمک گرفت ، لذا…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
طراحی و کاربرد گراف های وزن گیری براساس نظریه خودکارآمدی بندورا برای بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده

طراحی و کاربرد گراف های وزن گیری براساس نظریه خودکارآمدی بندورا برای بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده

چکیده هدف: طراحی گراف های وزن گیری روزانه و میان تجزیه ای برای بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده و به منظور ارزیابی تاثیر آنها روی تبعیت بیمار برای مصرف محدود مایعات است. روش ها: 45بیمار تحت درمان همودیالیز…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
تحلیل های ایستا و پویای غیر خطی هندسی پوسته کروی سطحی، دو پارامتر مبنای الاستیک

تحلیل های ایستا و پویای غیر خطی هندسی پوسته کروی سطحی، دو پارامتر مبنای الاستیک

چکیده در این مقاله پاسخ های پویا و ایستای غیر خطی پوسته کروی سطحی در مبانی الاستیک وینکلر-پاسترناک بیان شده است. فرمول بندی پوسته ها براساس تئوری دونل می باشد. معادلات اصلی غیر خطی حرکات پوسته کروی در بازه های…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی برای زمانبندی جابجایی مواد در یک بارانداز تقاطعی ماهواره ای

یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی برای زمانبندی جابجایی مواد در یک بارانداز تقاطعی ماهواره ای

چکیده در یک شبکه لجستیک کمتر از ظرفیت بار کامیون، بارانداز تقاطعی ماهواره ای مسئول تحویل های محلی است. این پایانه ها در دو شیفت جداگانه کار می کنند: یکی کردن محموله برداشته شده جهت ارسال های شبانه و پردازش…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
رسانه و  قانون افترا:  تجربه مالزی

رسانه و قانون افترا: تجربه مالزی

چکیده رسانه   نقش مهم خود را به صورت  یک انعکاس مشروعی از علاقه عقیده عام مفروض و تقویت کرده است.  به هرحال،  رسانه   به طور خاص   در برابر خطای  گیج کننده  علاقه عمومی با   علاقه شخصی انها  آسیب پذیر می…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی

رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی

چکیده رشد آگاهی از برنامه های محیطی طرح بوم دوست را ارائه داده است که یک وظیفۀ انتقادل برای تجارتهای مدرن ایجاد میکند. تقریبآ همۀ هزینه ها و عملکردهای محیطی محصول در چرخۀ حیاتش در مرحلۀ طراحی و پیشرفتش تعیین…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
بررسی نقش ضریب هوشی مالی FiQ) ) در شرح و توضیح کاربرد کارتهای اعتباری :یک ساختار ذهنی

بررسی نقش ضریب هوشی مالی FiQ) ) در شرح و توضیح کاربرد کارتهای اعتباری :یک ساختار ذهنی

چکیده طی چند سال اخیر با بررسی و ارزیابی هوش عمومی افراد و یا ضریب هوشی آنها محققان علوم رفتاری  و اعضای دانشگاهها دریافتند که زمینه های دیگری نیز برای ارزیابی ضریب هوشی افراد وجود دارد که شامل هیجنات یا…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
مدل سازی اختلال رفتار ی: عوامل فردی و تصمیم مالی اخلاقی

مدل سازی اختلال رفتار ی: عوامل فردی و تصمیم مالی اخلاقی

چکیده در این مطالعه، رفتار سازمانی مرکب از عوامل فردی و پیشینه روانشناسی صنعتی اساس توسعه و آزمایش تاثیر یک مدل عوامل فردی بر اختلال رفتاری حسابرسی را فراهم میکند. در طی یک تحلیل روشمند از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم،…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای گروه های سنی مختلف از کارگران چقدر است؟

مدیریت یک نیروی کار مسن: ارزش تکنیک های مدیریت منابع انسانی برای گروه های سنی مختلف از کارگران چقدر است؟

چکیده روندهای مسن جمعیت شناسی پیامدهایی در مورد جمعیت کلی، ترکیب نیروی کار و کمبود بعضی از مهارت ها در آینده نزدیک خواهد داشت. هدف این مطالعه اینست که بررسی کند که کارگران کدام تکنیک های HRM را در سازمان…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top