skip to Main Content

تکنیکی برای تشخیص اشیا شکل – شکل درون سایت‌های دستگاه‌های خودپرداز (تلاش برای جدا کردن دستگاه خودپرداز)

چکیده ماشین خودکار خودکار (ATM)با اجازه دادن به تراکنش های سریع بانکی و خروج نقدینگی، راحتی زیادی را برای بسیاری از افراد ایجاد می‌کند. با این حال، ماشین‌های خودپرداز در برابر حملات آسیب‌پذیر هستند، زمانی که در طول ساعات غیر…

Read more

فهم تکنیک های پشت پول شویی- تفسیر انتخاب عقلانی

چکیده  اتخاذ تئوری های جرم شناسی گسترده، فهم راجع به اینکه چرا مردم مرتکب جرم می شوند را توسعه داده است. اغلب ادغام شده با ایجاد فهم آشکار، تئوری های جرم شناسی در حمایت از توسعه فعالیت های پیشگیرانه استراتژیک…

Read more
Back To Top